Steun Theatre Day Productions in Gaza!

19 maart 2024

Draag bij via rekeningnummer NL56 INGB 0007 2281 31 t.n.v. Stichting JJ Theatre Days, onder vermelding van: Kinderen van Gaza.

De Kompagnie maakt zich hard voor kwetsbare mensen. En die zijn er volop. Wij zien ze nu in Gaza: kinderen in oorlogsgebieden. Voor hen is er geen uitweg van een wereld vol bombardementen, honger en angst. En in die chaos zijn theatermakers nog altijd aan het werk om kinderen en jongeren te laten spelen. Ervaringen te delen, steun te vinden, kind te zijn. Het zijn de theatermakers van Ayyam Al Masrah (Theatre Day Productions), door Jackie Lubeck en Jan Willems opgericht en inmiddels onder artistieke leiding van Rafat Alaydi en Mohammed Hissi.
Samen met collega theatergezelschappen roepen we ons publiek op om dit initiatief te supporten!

(Foto’s 20 januari van het team van Ayyam Al Masrah in Gaza)