Karlijn Kistemaker

Karlijn Kistemaker (1986) is als artistiek leider, regisseur, tekstschrijver en acteur het fundament van Kompagnie Kistemaker. Ze studeerde cum laude af aan de Regieopleiding van de Theater-school in Amsterdam (2013) en won in datzelfde jaar de Top Naeff prijs, een aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent.

Karlijn’s werk is contrasterend, grappig en persoonlijk. Met haar analytische blik, bizarre humor en inlevingsvermogen maakt ze herkenbaar theater dat de zwaarte verzacht van een leven dat nooit gaat zoals wij willen. Het zijn magisch-realistische vertellingen, waarin werkelijkheid en illusie on-losmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Karlijn werkt samen met jonge schrijvers en componisten, maar creëert ook zelfgeschreven (auto-biografische) teksten, die ze soms zelf speelt. Haar fascinatie voor locatietheater ontstond toen ze in 2014 onderdeel uitmaakte van Atelier Oerol/Over het IJ, waar ze het drieluik Happy Place on-twikkelde.

Ook met Frascati Theater, het Noord Nederlands Toneel, Jonge Harten Festival en Theatergroep Suburbia werkte ze in het verleden samen. Op regelmatige basis maakt ze voorstellingen voor Theater Sonnevanck en ze is sinds 2020 artistiek leider jeugd- en jongerentheater van Tryater.

In 2015 werd Karlijn geselecteerd voor de AFK 3Package Deal. Dit gaf haar de mogelijkheid om Kompagnie Kistemaker op te richten en een begin te maken met de twaalfdelige serie Missie Már-quez. Deel 4, 5 & 6 van deze serie werden genomineerd voor de BNG Bank nieuwe
theatermakerspijs 2017. Voor haar oeuvre tot nu toe won Karlijn in 2018 de Charlotte Köhler Prijs en in 2019 werd Missie Márquez in Colombia (deel 7,8 & 9) niet alleen genomineerd maar ook bekroond met de BNG Bank Theaterprijs.