Karlijn Kistemaker

Karlijn Kistemaker (1986) is als artistiek leider, regisseur, tekstschrijver en acteur het fundament van Kompagnie Kistemaker. Ze studeerde cum laude af aan de Regieopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (2013) en won in datzelfde jaar de Top Naeff prijs, een aanmoedigingsprijs voor veelbelovend talent.

Karlijns werk is contrasterend, grappig en persoonlijk. Met haar analytische blik, bizarre humor en inlevingsvermogen maakt ze herkenbaar theater dat de zwaarte verzacht van een leven dat nooit gaat zoals wij willen. Het zijn magisch-realistische vertellingen, waarin werkelijkheid en illusie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Karlijn werkt met jonge schrijvers en componisten, maar creëert ook zelfgeschreven (autobiografische) teksten, die ze vaak zelf speelt. Haar fascinatie voor locatietheater ontstond toen ze in 2014 onderdeel uitmaakte van Atelier Oerol/Over het IJ. Verder werkte ze samen met Frascati Theater, het Noord Nederlands Toneel, Jonge Harten Festival, Theatergroep Suburbia en Theater Sonnevanck.

In 2015 werd Karlijn geselecteerd voor de AFK 3Package Deal. Dit gaf haar de mogelijkheid om Kompagnie Kistemaker op te richten en een begin te maken met de twaalfdelige serie Missie Márquez. Deel 4, 5 & 6 van deze serie werden genomineerd voor de BNG Bank nieuwe theatermakerspijs 2017. Voor haar oeuvre tot dan toe won Karlijn in 2018 de Charlotte Köhler Prijs en in 2019 werd Missie Márquez in Colombia (deel 7,8 & 9) niet alleen genomineerd maar ook bekroond met de BNG Bank Theaterprijs. Missie Márquez Op weg naar het einde (deel 10, 11 & 12) verscheen als long take. Hiervoor mocht Karlijn de Joop Mulder Erkenningsprijs 2021 in ontvangst nemen.