Missie Márquez

Hilde van Beek

Hilde van Beek (1985) is freelance dramaturg. Ze studeerde Nederlands (Fontys Hogescholen Tilburg) en Theaterwetenschap/Dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte als dramaturg bij verschillende jeugdtheatergezelschappen. Ze schrijft beleidsplannen voor makers en subsidie- en beleidsadviezen voor een aantal fondsen en beleidsinstellingen.

Bij de Kompagnie is Hilde verantwoordelijk voor alle geschreven teksten, behalve die voor op toneel. Dus meerjarenplannen, publiciteitsteksten, interviews met makers… Hilde kan een voorstelling beschrijven in 25 woorden of in 2000, wat je wil.